Kvazi Děcka

uvař si novej čajíček

altalová / anděl / berný / kabilka

Tým Kvazi Děcka vznikl jako pilotní projekt labelu SNM sounds. Je to spolupráce 4 studentů nových médií. Jako hlavní úděl tohoto alba a týmu bylo zachytit různými způsoby samotný studijní obor a svět nových médií. Experimentální album čtyř konceptuálně pojatých nahrávek tak pracuje s různými samply zvuků, hlasů a remixů hudebních podkladů. Všechny nahrávky jsou složeny z originálně pořízených zvukových komponent a upraveny v programech pro hudební tvorbu (Ableton, Adobe Audition). Každá ze skladeb je tvořena originálním způsobem a reprezentuje výše zmíněné odlišně.

Ke stažení na bandcamp

History in making
Tiny v01ces
SNM be like...
Reading list

1. History In Making

Tento track má symbolizovat průlet historií od Velkého třesku až k novomediální revoluci. Ve snaze vytvořit soundscape, který by reprezentoval zvukovou stránku tohoto vývoje, jsme se použili zvuky, které daný časový úsek symbolizují dle nás co možná nejpřesněji. Použili jsme jak uměle vytvořené ambientní zvuky, známé historické nahrávky a stopy zvuků posbírané v outdoor lokacích a továrnách (remixováno v Abletonu).

Na začátku skladby tak můžete například slyšet kosmické záření, které zachytila NASA a převedla je do zvukové podoby, zvuky primitivních nástrojů, středověkou bitvu a námi vyvořený chorál. (Právě tento chorál jsme původně chtěli vytvořit sborovým zpěvem – to se nám však nedařilo, a tak jsme zvolili formát středověkého kázání latinské fráze „Bellum non mutat“ nebo-li „Válka se nemění“.)

Dále můžete ve skladbě slyšet námi sesbírané a sestříhané zvuky průmyslových strojů z Novopacké kovovýrobny, které reprezentují průmyslovou revoluci. Pokračujeme autentickým záznamem výbuchu atomové bomby, který byl pořízen americkou armádou během jaderného testování v Nevadě. Následuje slavný výrok Neila Armstronga „That’s one small step for man, one giant leap for mankind.“ a internetová revoluce v podobě vytačeného připojení, na které navazují ikonické zvuky internetového věku – ICQ, facebook messenger a zvuk bootování Macintosh OS.

V závěru jsme se snažili reflektovat náš postoj a obavy ze současné podoby novomediální společnosti ve formě skandování hesla „Build that wall“ Donaldem Trumpem a jeho podporovateli.

2. Tiny v01ces

Základem tohoto tracku bylo vyrobení malého elektronického zařízení zvaného elektrosluch. Toto zařízení pomocí dvou tlumivek snímá elektromagnetické pole elektrických zařízení, které je následně pomocí operačního zesilovače převedeno na zvukové vlnění, jež je pomocí jednoduchého operačního zesilovače zesíleno k lepší reprodukci. Takto jsme zaznamenali mnoho různých zařízení: fén, wifi router, mobilní telefon, procesor počítače, mixér apod. Zvuky jsme „rozštípali“ na fragmenty, které jsme následně poskládali do rytmické složky. Dále jsme ve skladbě vytvořili ambientní podklad pomocí zpomalení zvuků elektrické kytary, který je doplněn zvukem baskytarovou linkou. Jako poslední jsou zakomponovány vokály v několika vrstvách, které se rytmicky překrývají.

Základní myšlenkou této skladby bylo vyobrazení silného konstrastu mezi dvěma světy – toho čistě elektronického a naopak uživatelského (lidského). Ačkoliv se tyto dva světy v běžné realitě překrývají, tak každý z nich je ve své podstatě unikátní a naprosto odlišný. Čistě elektronický zvuk ve formě elektrosluchu jsme propojili kytarou a baskytaryou s lidským prvkem který reprezentují ženské vokály.

3. SNM be like…

Prvotní záměr této skladby byl zachytit ducha oboru očima (resp. ústy a ušima) jeho studentů. V prvním plánu jsme vytvořili baterii otázek k oborovým tématům a jednoduchý asociační test významných pojmů s ním spojených, se kterým jsme v přirozeném studentském prostředí přednáškových prostor a přilehlých restauračních zařízení konfrontovali svolné studenty oboru. Jejich odpovědi a hlasy pak sloužili jako základní stavební kámen této skladby.

V druhém plánu jsme využili vymožeností digitální doby abychom získali náhled do hudebního vkusu studentů oboru. Díky službě Spotify a jejím každoročním statistikám zasílaným jejím uživatelům, jsme poskládali playlist nejhranějších písní studentů oboru za předešlý rok (playlist na Spotify). Tyto písně jsou samozřejmě hudebně nekompatibilní a proto jsme přistoupili k procesu kreativní destrukce s použitím šikovného programu PaulStretch. Písně jsme poskládali za sebe a jejich extrémním zpomalením vznikly ambientní zvukové plochy, které fungují jako druhý pilíř této skladby.

Vzhledem k materiálu získaném sběrem reakcí je skladba pojata s nadsázkou (což nebylo v prvotním záměru při tvorbě dotazníků), vše je doplněno žánrově přiléhající basovou linkou a pianem navazující na porno atmosféru 80. let (remixováno v Abletonu).

4. Reading list

Původně zamýšlený jako bonus track, Reading list je skladba, která vznikla kombinací syrovosti a rychlosti dnešního technologického světa (to je zachyceno hlavně velmi rychlým a systematickým zvukem beatů) a softwarově namluvenou stopáží některých myšlenek a textů novomediálních teoretiků. Do skladby jsou také zakomponovány texty objevující se v podmínkách sociální sítě Facebook apod. Tato kombinace má za úkol upozorňovat na rozdíl mezi teoretickým vnímáním daných jevů a skutečností a jejich fungováním a reprezentací v reálném světě.

Dalším prvkem jsou zvuky pořízené nahráním studentů – nádech a výdech, tlukot srdce. Tyto zvukové stopy celou skladbu posunují směrem k oboru Studia Nových Médií, kde se právě s výše zmíněnými teoretiky setkávají během studia.

Making of